von Haartman, Carlvon Haartman, Carl Magnus Gunnar Emil (f. 6/7 1897 Helsinge, d. 27/8 1980 Malaga), militär, diplomat, affärsman, överstelöjtnant (1943), brorsons son till Carl von H. Han avancerade under kriget 1918 till reservkornett, genomgick 1919-20 kadettskolan och tjänstgjorde därefter vid Nylands dragonregemente till 1924. H. ("Goggi") vistades sedan i USA och fick anställning inom filmvärlden i Hollywood, deltog på Francosidan i spanska inbördeskriget och erhöll under vinterkriget befälet över en bataljon på Kollaa- avsnittet. I fortsättningskriget ledde han en bataljon inom JR 34 på Aunusnäset och vid Svir 1941-42, var regementskommendör 1942, sedan militärattaché i Spanien och Portugal till 1946, då han tvingades avgå. H. etablerade sig som affärsman i Spanien, grundade firman Nordico S L och köpte en lantegendom i Malaga; verkade som trädgårdsplanerare på Solkusten. Skildrade sitt brokiga liv i memoarverket Slag i slag (1971).

von Haartman, Carl, (1819-1888)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
affärsmän, personer (individer), företagsgrundare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 16.06.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 16.06.2010 av Import