von Numers, Gustaf

von Numers, Gustaf (f. 31/7 1912 Kangasala, d. 21/5 1978 Hfrs), tjänsteman och heraldisk konstnär. N. studerade på 1930-t. heraldik under ledning av Arvid Berghman och räknas som en av Finlands främsta experter på området. Han var en flitig heraldisk skribent i tidskrifter och dagspress, initierade med andra finska heraldiker lagen om kommunalvapen 1949. N. har ritat 134 av Finlands kommunvapen, ett flertal fanor för olika truppförband samt släktvapen, exlibris, medlemsmärken och -nålar. Bl.a. skapade han en helt ny typ av häroldsbild, den s.k. granskuran 1950. Hans konstnärliga begåvning bidrog till träffande och talande heraldiska kompositioner för specifika ändamål. N. var stiftande medlem av Heraldiska sällskapet i Finland och dess förste ordförande 1957-64 samt ledamot av Internationella heraldiska akademin vid dess inrättande 1949. Ett internationellt pris, Prix Gustaf von Numers för konstnärliga insatser i heraldik inrättades 1982 för befrämjandet av den heraldiska formgivningen. (Tom Bergroth)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, konstnärer, tjänstemän (offentligt anställda), heraldik, ordförande
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 22.08.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 13.04.2017 av Import