von Troil, Werner

von Troil, Samuel Werner (f. 14/2 1833 Nousis, d. 27/4 1900 Hfrs), ämbetsman och politiker, son till Samuel Werner von T. (von Troil, Knut). Efter avlagd juridisk examen och tjänstgöring vid Åbo hovrätt 1859-66 ägnade T. sig åt jordbruk och affärsverksamhet m.m. Från 1867 var han, som en av de främsta talarna i ståndet, en inflytelserik medlem av ridderskapet och adeln i lantdagen, där han tillhörde de liberala. Han tjänstgjorde som lantmarskalk 1882, 1885, 1897 och 1899; återinträdde 1885 i statstjänst som vice ordförande i senatens ekonomiedepartement och var då allmänt uppskattad, men betydligt mindre populär 1891, då han tog avsked. Orsaken till hans försämrade anseende låg i den undfallenhet han visat inför de gryende förryskningssträvandena. - T:s bror, Gösta von T. (1837-1909), var ordförande i direktionen för Finlands Bank (1875-83), guvernör i S:t Michels, senare i Åbo och Björneborgs län (1884-91) samt senator i senatens ekonomiedepartement 1891-1900 (först chef för civil-, sedan för jordbruksexpeditionen).

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
politiker, affärsmän, tjänstemän (offentligt anställda), förryskningspolitik
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 16.02.2017 av Import