Vormala, Timo

Vormala, Timo Tapani (f. 2/9 1942 Sastmola), arkitekt. V. utexaminerades 1970 från Tekniska högskolan och grundade 1973 tillsammans med Kristian Gullichsen den framgångsrika byrån Gullichsen Kairamo Vormala Arkkitehdit. V. är en av landets främsta bostadsplanerare, hans karakteristiska arkitektur är starkt förankrad i den tidiga finländska funktionalismens traditioner. Hans estetiskt vita, noggrant utstuderade modernism har blivit stilbildande för den senare generationens arkitekter och han har varit en självskriven planerare för centrala bostadsprojekt i huvudstadens alla nyare stadsdelar. Till hans främsta bostadsprojekt räknas det centrala bostadskvarteret (i rödtegel) vid Hertonäs strand (1995-98), kvarteret Meritähti på Drumsö (1997), bostadsbyggnaderna och Allergihuset vid Paciusbacken i Hfrs (1998), Merikantoparken i Hfrs (1999) och Sandkajen i Nordsjö (tills. m. Kirsti Sivén, 2001). V. har även spelat en stor roll för utvecklandet av den moderna tekniken för inglasning av balkonger i Finland. Därtill har han planerat ett flertal offentliga byggnader, bl.a. Geodetiska institutet i Masaby, Kyrkslätt (1995), Biomedicum (2001), Havsforskningsinstitutets och Meteorologiska institutets byggnad Dynamicum (tills. m. Erkki Karonen, 2005) samt även renoveringarna av Fiskartorpet (1997) och Naturhistoriska centralmuseet (2005-08), samtliga i Hfrs. (Patrick Eriksson)

VormalaTimo

Vormala, Timo. Hans ljusa och eleganta bostadsbyggnader har blivit stilbildande för en hel generation yngre arkitekter; hans karakteristiska stilart kallas numera fyndigt för "vormalism". Det magnifika bostadskvarteret vid Merikantovägen i Hfrs byggdes 1999, med utsikt västerut över Edesviken. Foto: Voitto Niemelä.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
arkitekter, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 14.03.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 21.04.2016 av Import