Wallenius, (K.M.)

Wallenius, Kurt Martti (K.M.) (f. 25/7 1893 Kuopio, d. 5/5 1984 Hfrs), militär (generalmajor 1930) och författare, fil.kand. 1915. W. anslöt sig 1915 till Preussiska jägarbataljonen 27 och var under kriget 1918 plutonchef i striderna vid Torneå, ledde från mars till oktober 1918 trupperna vid gränsen i n.o. bl.a. mot Murmansklegionen och var 1920 chef för Petsamoexpeditionen. Efter en tid som bataljonskommendör bl.a. i Viborg och genomgången generalstabskurs i Tyskland utnämndes han 1925 till chef för generalstaben. Wallenius hade betydande politiska ambitioner och var anhängare av randstatspolitiken. Han ställdes 1930 inför rätta för att ha arrangerat den kända "skjutsningen" av republikens förre president K.J. Ståhlberg och entledigades från sin post (men frikändes i rätten). Han tog därefter anställning som Lapporörelsens sekreterare och blev sedan dömd till frihetsstraff för sin delaktighet i Mäntsäläupproret vintern 1932.

Wallenius var 1934-37 direktör för en fiskfabrik i Petsamo och 1937-38 krigskorrespondent i Kina, 1939 i Tyskland. I början av vinterkriget var han kommendör för Lapplandsgruppen. Efter andra världskriget slog sig Wallenius ned som småbrukare i Rovaniemitrakten och dokumenterade sig som en livfull berättare; utgav en rad reportagebetonade böcker, bl.a. Ihmismetsästäjiä ja erämiehiä (1933, sv. övers. Människor och fångstmän, 1934) och den förnämliga Ishavsskildringen Miesten meri (1952, sv. övers. Ishavets män, s.å.), som översatts till ett flertal språk. (J. Kronlund m.fl., Suomen puolustuslaitos 1918-1939, 1988; V-P. Lehtola, W.: kirjailijakenraali K.M. Walleniuksen elämä ja tuotanto, 1994; Itsenäisen Suomen kenraalikunta 1918-1996, biografiat, red. R. Lipponen, 1996) - Hans hustru från 1920, Anni Wallenius (1892-1982), utgav 1972 en skildring av händelserna kring Ståhlbergs enlevering under titeln Kyyditys.WalleniusKM.jpg

Wallenius, K.M. Slog sig ned som småbrukare efter andra värlskriget och gav ut en rad reportagebetonade böcker. Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 16.12.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 16.12.2009 av Import