Wallin, Georg August

Wallin, Georg August (f. 24/10 1811 Sund, d. 23/10 1852 Hfrs), orientalist och forskningsresande, docent i orientalisk litteratur vid Helsingfors universitet 1839-51, professor från 1851. W. hade för avsikt att under en längre vistelse i Egypten och Arabien göra sig förtrogen med de språkliga och etnografiska förhållandena i dessa länder; i förberedelserna ingick bl.a. studier vid universitetet och det under utrikesministeriet stående orientaliska institutet i S:t Petersburg 1840-42. Han begav sig 1843 bl.a. över Paris och Konstantinopel till Egypten och anlände följande år till Kairo. Under hela sin vistelse i Orienten uppträdde W. som centralasiatisk muslim. Från Kairo gjorde han tre färder i den arabiska öknen, inriktade bl.a. på Mecka och Medina, islams heliga för icke-muslimer stängda städer (1845-46), Palestina och Syrien (1846-47) samt genom Arabiska halvöns centrala delar till Bagdad och Persien (1847-49). Det var speciellt den tredje ökenfärden som gjorde W:s namn känt.

W. återvände 1849 till Europa och anlände sommaren 1850 till Hfrs; vintern 1849-50 tillbringade han i London, där han gjorde sig bemärkt i engelska och franska fackkretsar och för sina bedrifter erhöll Royal geographical societys guldmedalj (som året innan hade tilldelats David Livingstone), då den förnämsta vetenskapliga utmärkelsen i världen.

På grund av hans förtidiga död blev det vetenskapliga resultatet av hans resor tämligen fragmentariskt; postumt utkom några filologiska arbeten (bl.a. Ueber die Laute des Arabischen und ihre Bezeichnung, 1855-58) och det av S.G. Elmgren sammanställda arbetet G.A.W:s reseanteckningar från Orienten åren 1843-1849 (4 bd, 1864-66) och Knut Tallqvist Bref och dagboksanteckningar af G.A.W. utgifna jämte en lefnadsteckning (1905). Finska orientsällskapet firar sin årsdag på W:s födelsedag 24/10. (Tutkimusmatkoilla arabien parissa, utdrag ur dagböcker och brev, red. J. Aro/A. Salonen 1966; Källan i fjärran öknen, red. G. Schildt, 1976; Travels in Arabia (1845 och 1848) 1979; G.A.W. Aavikon vaeltaja: elämä ja päiväkirjat, red. K. Öhrnberg, 2007; G.A. W:s skrifter 1: Studieåren och resan till Alexandria, utg. K. Öhrnberg/P. Berg, 2009, S. Häggman, Alldeles hemlikt. Georg August Wallins Egypten 1843-1845, 2011)
WallinGeorgAugust

Wallin, Georg August. Träffade på en resa i S:t Petersburg 1839 shejk Muhammed Sayyad al-Tantawi och kunde genom samtal med denne fördjupa sina kunskaper om Mellanöstern. Foto: Helsingfors universitets museum, M. Ruotsalainen.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
forskare, filologi, orientalistik
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 16.11.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 06.02.2017 av Import