Wiik, Maria

Wiik, Maria Catharina (f. 3/8 1853 Hfrs, d. där 19/6 1928), målare, dotter till Jean Wik. W. studerade i Hfrs under ledning av A. von Becker och S. Falkman; reste 1875 till Paris, där hon i tre års tid målade i Academie Julien för Tony Robert-Fleury. Hon vistades även senare i Frankrike, bl.a. 1883 i Bretagne, för att tillsammans med väninnan Helene Schjerfbeck fördjupa sig i friluftsmåleriet. 1889 var hon Puvis de Chavannes elev i Paris. W. arbetade sig småningom fram till en förenklad och linjeren stil; hennes kvalitativt bästa period som konstnär inföll på 1880-t. Bland hennes arbeten märks främst den finstämda folklivsbilden Ut i världen (1889, Ateneum), som på världsutställningen i Paris 1900 belönades med bronsmedalj. W. målade även landskap och stilleben samt figurbilder (flera utsökta barntavlor) och porträtt; bland modellerna märks B.O. Schauman (1888, Ateneum), Z. Topelius (1891), Th. Rein (1893) m.fl. (H. Westermarck, Tre konstnärinnor, 1937; P. Katerma, M.W., 1954; R. Konttinen, Totuus enemmän kuin kauneus: naistaiteilija, realismi ja naturalismi 1880-luvulla, 1991)

WiikMaria

Wiik, Maria. Kvinnliga konstnärer var ofta hänvisade till att arbeta i någon vrå av hemmet, vilket framgår av denna målning betitlad "Från ateljén", olja, 1890-t., Ateneum. Foto: Centralarkivet för bildkonst, A. Kuivalainen.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
målare (konstnärer), personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 28.07.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 28.07.2009 av Import