Witte, Herman

Witte, Herman (f. 7/12 1666 i Dünamünde, Lettland, d. 24/3 1728 Åbo), biskop i Åbo från 1721. Efter studier i Wittenberg och Greifswald var W. bl.a. kyrkoherde i Stettin (1695-1707), superintendent på Ösel (1707-10) och hovpredikant hos änkedrottningen i Stockholm, dit han tog sin tillflykt under stora nordiska kriget. Som biskop vinnlade sig W. särskilt om att reorganisera det kyrkliga livet i stiftet efter stora ofreden. Han gjorde täta visitationer i församlingarna och övervakade även skolväsendet noga, han granskade särskilt att präster och skollärare undervisade renlärigt. W. utnämndes även till prokansler vid universitetet i Åbo och arbetade för att åter få igång verksamheten, vilket lyckades och Åbo akademi återinvigdes 1722. Hans hetsiga temperament, som i ungdomen lett till att han relegerats från universitetet i Wittenberg, medförde att han ofta råkade i gräl med både prästerskapet och konsistoriet i Åbo. (Joachim Mickwitz)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
svenska tiden, biskopar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 05.02.2017