Wolle, Jakob

Wolle, Jakob (f. ca 1570-80, d. 1653 Åbo), köpman och industriidkare. W., som möjligen var av skotsk härstamning, förvärvade bl.a. genom handel i Åbo en betydande förmögenhet och var stadens rikaste köpman på 1620- o. 30-t. Han arrenderade från 1627 till utgången av det följande decenniet alla kronans salpetersjuderier i Finland och 1632-44 Svartå järnbruk, Ojamo järngruva samt Lojo socken. 1630 grundade han Antskogs järnbruk, där han anlade en masugn och två stångjärnssmedjor. På grund av svårigheter att ordna malmtillgången, höga arrendeavgifter och uteblivna intäkter från salpetertillverkningen blev hans affärer dock allt olönsammare. 1647 blev W. följaktligen tvungen att överlåta sin järnhantering åt den störste fordringsägaren, hans tidigare bokhållare Peter Thorwöste. W. begrovs i Åbo domkyrkas högkor.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
handelsmän, industri, svenska tiden
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 05.02.2017