xylitol

xylitol är ett naturligt sötningsmedel, små mängder av ämnet finns i naturen, bland annat i bär och frukt. Industriellt framställs xylitol bl.a. ur hemicellulosa från björk (björksocker). Den kemiska formeln presenterades 1891 av den tyske sockerkemisten och sedermera nobelpristagaren Emil Fischer, och 1943 påträffades xylitol för första gången i naturen. 1969 startade biokemisten, fil.dr (1969) Kauko K. Mäkinen (f. 1937) och odontologie professorn Arje Scheinin vid Åbo universitet ett forskningsprojekt i syfte att klarlägga om xylitol förhindrar uppkomsten av karies, vilket man kunde konstatera 1974. Upptäckten bekräftades i uppföljande undersökningar. Studier har vidare visat att xylitol hämmar tillväxten av vissa bakterier och därmed förhindrar uppkomsten av öroninflammationer hos barn.

Xylitol togs i kommmersiellt bruk i mitten av 1970-talet. Produkter som innehåller ämnet säljs idag (2007) i drygt etthundra länder, utom i Finland mest i bl.a. Japan och Sydkorea. Finlands tandläkarförbund rekommenderade 1988 användning av vissa xylitolprodukter.

Xylitol

xylitol. Tuggummit Jenkki tillverkas sedan 1951, idag av Leaf Oy i Aura. Det blev 1975 världens första xylitoltuggummi och är numera även den populäraste sötsaken i Finland. Foto: Leaf Suomi Oy.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
xylitol
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 26.04.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 05.02.2017 av Import