amerikafinländare Tillbaka

amerikafinländare, i Förenta staterna och Kanada bosatta finländska immigranter. Under perioden 1865-1930 uppgick de finländska immigranternas totalantal till omkring 350 000, varav 15-20 % svenskspråkiga. Genom den finländska invandringen (emigration) har den unga kontinenten tillförts en befolkningsgrupp på långt över en miljon människor. För hembygden innebar utvandringen till Amerika självfallet en åderlåtning, men i den andra vågskålen ligger de impulser och det kapital som hemvändande emigranter förde med sig i bagaget. (A. Järnefelt Suomalaiset Amerikassa, 1899; J. Böök, Tietoja suomalaisten oloista Amerikassa, 1902; S. Ilmonen, Amerikan suomalaisten historia, 3 bd, 1919-26; G. von Wendt, Vårt svenskfolk i Amerika, 1921; J. Wargelin, The americanization of the Finns, 1924, 2:a uppl. 1972; K. Rissanen, Amerikan suomalaisia, 1924; W. Nikander, Amerikan suomalaisia, 1927; C.J. Silfversten, Finlandssvenskarna i Amerika, 1931; V. Reima, Muistelmia siirtolaistemme vaelluksista ja elämästä, 1937; R. Engelberg, Suomi ja Amerikan suomalaiset, 1944; J.I. Kolehmainen, The Finns in America, 1947; O. Tokoi, Amerikan suomalaisia, 1949; Who's who of Finnish extraction in America, 1949; E. Sulkanen, Amerikan suomalaisen työväenliikkeen historia, 1951; W.J. Jokinen, The Finns in the United States, 1955; H.R. Wasastjerna, Minnesotan suomalaisten historia, 1957; A.W. Hoglund, Finnish immigrants in America 1880-1920, 1960; D.J. Ollila, The formative period of the Finnish evangelical lutheran church in America, 1963; J.A. Kolehmainen/G.W. Hill, Haven in the woods. The story of the Finns in Wisconsin, 1965; A.K.K. Holmio, Michiganin suomalaisten historia, 1967; R.J. Jalkanen, red., The Finns in North America, 1969; E. Arra, Illinoisin suomalaiset, 1971; A. Myhrman, Finlandssvenskar i Amerika, 1973; R. Kero, Migration from Finland to North America in the years between the United States civil war and the first world war, 1974, Suureen länteen: Siirtolaisuus Suomesta Yhdysvaltoihin ja Kanadaan, 1996, Suomalaisina Pohjois-Amerikassa: siirtolaiselämää Yhdysvalloissa ja Kanadassa, 1997; E. Engle, Finns in North America, 1975; Suuren lännen suomalaiset, 1976; Y. Raivio, Kanadan suomalaisten historia I, 1975; The Finnish experience in the western great lakes region, 1975; J.P. Schofer, Urban and rural Finnish communities in California 1860-1960, 1975; V. Niitemaa m.fl., red., Old friends - strong ties, 1976; J.E. Ketonen, red., Finnish American horizons, 1976; R. Ahlbäck m.fl., Amerikatrunken, 1976; S. Sariola, Amerikan kultalaan. Amerikansuomalaisten siirtolaisten sosiaalihistoriaa, 1982; J.W. Heikkinen, The Story of the Suomi Synod, the Finnish Evangelical Lutheran Church in America, 1890-1962, 1986; Women who dared: the history of Finnish American women, red. C. Ross/K.M. Wargelin Brown, 1986; Finn Forum 3, red. O. Koivukangas m.fl., 1988; S. Ilmonen, Delawaren suomalaiset, 1988; O. Koivukangas, Delaware 350: amerikansiirtolaisuuden alku, 1988; V. Lindström-Best, Defiant sisters: a social history of Finnish immigrant women in Canada, 1988; K-G. Olin, Våra första amerikafarare, 1988, Vad gjorde farfar i Klippiga bergen? 1998, Klippiga bergen: finländska öden och äventyr i det vildaste av vilda västern, 1998, Guld och röda skogar, 2002; R. Vidutis, Finnish settlement architecture in Michigan´s Keweenaw Peninsula, 1997; T. Sintonen, Etninen identiteetti ja narratiivisuus: Kanadan suomalaiset miehet elämänsä kertojina, 1999; M. Roinila, Finland-Swedes in Canada, 2000)

Amerikafinlaendare

amerikafinländare. I likhet med flertalet övriga invandrargrupper slog immigranterna från Finland vakt om sitt ursprung med egna föreningar, kyrkor, tidningar etc. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
amerikafinländare, utvandring, emigranter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Befolkning
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 14.03.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi