Cawén, Alvar Tillbaka

Cawén, Frans Alvar Alfred (f. 8/6 1886 Korpilax, d. 3/3 1935 Hfrs), målare. Efter en ögonsjukdom och tillfällig blindhet genomgick C. Finska konstföreningens ritskola 1905-07 och bedrev därefter 1908-09 studier i Paris. C. ställde ut första gången 1910. Studieresor till Paris 1911-14 och intryck av Munch, vars konst visades i Hfrs, blev avgörande för C:s fortsatta utveckling. Under en vistelse i Bretagne 1912 målade han en rad små landskap och figurstudier i Gauguins och fauvisternas anda. Denna koloristiska period blev emellertid kortvarig, men intrycken av kubismen levde starkt kvar hos C. under resten av 1910-t., då han bl.a. anslöt sig till Novembergruppen.

C. hade under sin uppväxttid i Korpilax kommit i nära kontakt med det finska landskapet och folket, vilket återspeglades i hans fortsatta måleri. Den mörka färgtonen blev förhärskande i hans kubistiskt präglade måleri med landskap, figurbilder och stilleben från mitten av 1910-t. Från 1918 målade han talrika landskap från ådalen i Illby, vid sidan av figurbilder av läsande och musicerande, sovande och sjuka modeller, barn och äldre, präglade av stor rofylldhet. Ett arbete från krigsåret 1918 som har blivit en klassiker är Ryska flottan i Södra hamnen i Hfrs. Det är en intensiv tidsskildring och ett praktexempel på C:s sätt att med kubistiska medel bygga upp en komposition vars uttryck dessutom närmar sig det futuristiska. Han målade altartavlor för kyrkorna i Mänttä (1928), Kuusankoski (1929), Lapinlax (1931) och Simpele (1933). C. hade många förtroendeuppdrag i Finska konstföreningen, Finlands konstakademi och Gösta Serlachius konststiftelse. Han var gift med målarinnan Ragni Cawén, som senare skänkte en stor samling av C:s ungdomsarbeten till Mellersta Finlands museum i Jyväskylä. Konstmuseet i Ateneum arrangerade 1978 en stor utställning av C:s verk. (R. Cawén, A. C., 1958) (Bengt von Bonsdorff)


Caw.jpg

Cawén, Alvar. Ryska flottan i södra hamnen i Helsingfors, olja 1918. Motiv från första världskrigets och inbördeskrigets dagar är sällsynta i finländska konst. Foto: Åbo Akademi, Konstvetenskap.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), målare (bildkonstnärer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Konst
Skapat 29.09.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 29.09.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi