hurri, finskt glåpord för finlandssvensk. Ordet är känt sedan 1780-t. och var ursprungligen en beteckning för nykomling eller främling; sin negativa betydelse torde det ha fått först på 1930-t. En försvenskning av ordet, hurrare, uppstod under 1970-t., Hurrarna.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi