Misiones Tillbaka

Misiones, subtropisk provins i n.ö. Argentina, dit bl.a. finländare utvandrade i betydande antal under 1900-talets två första decennier. De uppmuntrades därtill av argentinska staten, som var intresserad av att befolka området med nordeuropéer och därför erbjöd mark gratis. Kolonin, som fick namnet Colonia Finlandesa, är det mest kända och mest långvariga finländska utopisamhället och grundades av zigenarforskaren Arthur Thesleff som ett utslag av exotism, nationalism och återvändande till naturen.

Den första gruppen finländare, 112 män och 19 kvinnor, huvudsakligen rekryterade ur de högre samhällslagren och till 90 % finlandssvenskar, anlände till M. 1906, drivna iväg av förryskningsprocessen som drog över Finland och lockade av drömmen om ett Eldorado med snabbt förvärvad rikedom. De som tillhörde denna utvandrarkontingent saknade dock i allmänhet vana vid kroppsarbete, vilket där närmast bestod i att röja mark för odling i urskogen. En stor del av de först anlända lämnade därför M. eller förföll till alkoholism. Bättre rustade att möta svårigheterna (osunt klimat, parasiter m.m.) var de invandrare som kom senare i en jämn ström fram till 1920-t. Bland dem utgjordes majoriteten av finskspråkiga jordbrukare, utan större utopistiska målsättningar. Kolonisterna slog sig först på tobaksodling, men övergick snart till odling av yerba, en växt som ger en teliknande dryck (mate). Kolonin upplevde en glansperiod i slutet av 1920-t. och på 1930-t., men avfolkades därefter småningom. Befolkningen minskade från ca 400 pers. på 1930-t. till ca 100 på 1950-t., ca 50 i början av 1970-t. och slutligen till en familj, som lämnade kolonin 2005. Den egentliga byn Colonia Finlandesa, som ligger i departementet Leandro N. Alem, har helt förfallit och där finns idag endast ruiner av de hus emigranterna bodde i. Emigranterna, deras barn och barnbarn (av vilka endast få talar föräldrarnas modersmål) har alla sökt sig till städerna. Man värnar dock om de kulturella banden till Finland, speciellt inom den samnordiska föreningen och församlingen. Många åldringar lever under svåra ekonomiska och sociala förhållanden (de flesta är fortfarande finl. medborgare). (A. Öhmann, Enslingen i urskogen, 1911; O. Lähteenmäki, Colonia Finlandesa, 1989; K-G. Olin, Öden och äventyr, 1992)

Misiones

Misiones. Den första finländska kolonin i Sydamerika, Colonia Finlandesa, grundades i denna provins i Argentina. Karta: Magdalena Lindberg.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi