Sointula Tillbaka

Sointula, finsk koloni på Malcolm Island (Malkosaari) n.o. om Vancouverön vid kanadensiska västkusten, gr. 1901 av Matti Kurikka som ett kooperativt samfund. A.B. Mäkelä efterträdde Kurikka som kolonins ledare, sedan denne senhösten 1904 blivit tvungen att lämna ön. I S. upprätthölls bl.a. gemensam dagvård för barnen, men detta experiment föll inte väl ut; en hel del ont blod väckte även Kurikkas försök att i praktiken tillämpa sina teorier om fri kärlek. De inre stridigheterna i förening med utkomstsvårigheter raserade snart den idealistiska grundvalen för företaget, men den finska bosättningen har kvarlevt fram till våra dagar. Kolonin hade 1903 283 medlemmar, av vilka en del kommit från det nordamerikanska fastlandet, en del direkt från Finland. 1905, då samfundet (The Kalevalan kansa colonization Co. Ltd) upplöstes, fanns endast ett drygt trettiotal kolonister kvar.

Sedan kolonin upplösts anlände nya invandrare till S., både från övriga Nordamerika och direkt från Finland. Invånarna har fått sin huvudsakliga inkomst av fiske och lantbruk, vartill turismens betydelse har ökat under den senaste tiden. Dagens S. är beläget 2 km s. om det ursprungliga. Av de ca etttusen invånarna på Malcolmön uppskattas flera hundra vara av finländskt ursprung, men av dem talar bara några tiotal flytande finska. I n. delen av S. finns en välskött kyrkogård, där nästan alla namn är finska. I S. existerar fortsättningsvis en finländsk möteshall och en kooperativ affär. Kolonins vitalitet visas av att Folkets hus utvidgades på 1980-t. De finländska immigranternas historia belyses i ett museum. (K. Jääskeläinen, Muistoja Malkosaarelta, 1907; M. Halminen, S.: Kalevan Kansan ja Kanadan suomalaisten historiaa, 1936; K. Kalemaa, Matti Kurikka, legenda jo eläessään, 1978; P. Wild, S. Island Utopia, 1995)
Aktörer
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
amerikafinländare, utlandsfinländare, kolonier (gemenskaper)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Befolkning
Skapat 20.12.2010 av Johan Lindberg
Uppdaterat 06.06.2017 av Lasse Sundman

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi