Åbo kloster

Åbo kloster grundades 1249 av dominikanorden inom dess skandinaviska provins och bildade där jämte Visby, Revals och senare även Viborgs konvent gruppen conventus maritimi (sjökonventen). Det var beläget vid den nuvarande Kaskisgatan i närheten av den s.k. Klosterbacken. Klostret ägde sjöbodar vid Aura å, vilka uppläts åt fiskare. Av byggnaderna, som brann 1537, kvarstår i dag inga rester ovan jord. Se även kloster. (C.J. Gardberg, Veritas-Sanningen! Dominikanerna i Åbo under medeltiden, 2005)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import