Åbo konstmuseum

Åbo konstmuseum, regionkonstmuseum för Egentliga Finland sedan 1981, beläget på Puolalabacken i det centrala Åbo. Museibyggnaden donerades 1904 till Åbo stad av bröderna Ernst och Magnus Dahlström (Dahlström, Ernst) att användas som säte för Konstföreningens i Åbo museiverksamhet. Föreningen som hade bildats 1891 saknade tidigare egna utställningslokaler. Den ståtliga, i nationalromantisk stil uppförda byggnaden (ritad av Gustaf Nyström) invigdes 1904 och rymmer sedan dess konstföreningens rika samlingar med betydande kollektioner av arbeten bl.a. av Albert Edelfelt, A.W. Finch, Akseli Gallen-Kallela, Pekka Halonen, Eero Järnefelt, Helene Schjerfbeck och Victor Westerholm. Den s.k. "Åbosurrealismen" företräds av Otto Mäkilä, Alpo Jaakkola, Kauko Lehtinen m.fl. I museets internationella gravyrsamling finns verk av bl.a. Edvard Munch, Anders Zorn, Jim Dine och David Hockney. Ritskolan i Åbo var inrymd i byggnaden fram till 1933. Museet har en mångsidig utställningsverksamhet med tematiska presentationer ur konstföreningens egna samlingar samt visstidsutställningar som belyser nutidskonsten och äldre konst. (Turun Taidemuseo/Å. Luettelo/Katalog, 1984; Kansallisaarteita, Turun taidemuseo/ Nationalskatter, Å., 1998; Turun taidemuseo - 101 vuotta nyketaidetta, Å. - Nutidskonst i 101 år, Turku Art Museum - 101 years of Contemporary Art, 2005)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
konstmuseer, konst (verksamhetssfär), utställningar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import