Åminne

Åminne, egendom, fi. Joensuu, i Halikko, Salo. Åminne var 1381-1782 stamgods för ätten Horn (af Åminne), tillhörde 1786-1925 ätten Armfelt och därefter ätten von Knorring. Den nuvarande huvudbyggnaden, som ersatte ett stenhus från mitten av 1500-talet, byggdes på 1790- talet som ett enkelt trähus och förstorades 1811 med två av sten uppförda, tvärställda gavelbyggnader, som C.C. Gjörwell och Ch. Bassi utfört ritningarna till. Denna ombyggnad förverkligades av den kände statsmannen Gustaf Mauritz Armfelt. En del värdefulla inventarier och konstföremål har överförts till Nationalmuseum, Åbo landskapsmuseum och Borgå museum, medan herrgårdsarkivet har överförts till Riksarkivet. Åminne förvärvades 2001 av finansmannen Björn Wahlroos. Godsets totalareal är numera ca 2 000 ha, varav 300 ha är åker. (Herrgårdar i Finland II, 1928; G. Nikander/E.Jutikkala, Säterier och storgårdar i Finland II, 1942; R. Ahlbäck, Gods och herresäten i Finland, 1946; C.J. Gardberg, Finländska herrgårdar, 1989)
Aaminne

Åminne. Då Gustaf Mauritz Armfelt 1811 lät förstora huvudbyggnaden på godset förstärktes den nyantika prägeln av en frontonkrönt portal och av pilastrar på huvudfasaden. Mellan pilastrarna lät Armfelt sätta upp porträttmedaljonger som gjordes i gips av Johan Tobias Sergel. Foto: Lehtikuva Oy, J. Ritola.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, herrgårdar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011