Åshöjden

Åshöjden, fi. Alppiharju, distrikt i mellersta stordistriktet i Hfrs, 11 497 inv. (2008). Å. upptas i v., invid järnvägen, av stora grönområden (Alpparken) och av Borgbackens nöjespark, medan äldre bostadskvarter kantar Aleksis Kivis gata, som avgränsar Å. mot Vallgård. Å. är en del av den "stad bortom Långa bron" (Sörnäs) som uppstod under 1800-talets sista decennier. En byggnadsplan uppgjordes 1883 för Å:s hemman, och inom 3-4 år hade 26 tomter blivit bebyggda utmed Åsgatan (nuv. Vasagatan). I parkområdet i v. låg tidigare det mycket frekventerade utvärdshuset Alphyddan med anor från mitten av 1800-t.; parken ingick i det stora parkkomplex som tillkommit kring Tölöviken på initiativ av Henrik Borgström. Den 1870 uppförda byggnaden blev snart ett populärt tillhåll särskilt för studenter bl.a. på första maj (vårens ankomst hälsades där av de finsksinnade/finskspråkiga studenterna, medan de svenskspråkiga blev kvar i Kajsaniemi). Inom bebyggelsen märks Kulturhuset och Å:s kyrka (K. Ström/O. Tuomisto, 1957). Nöjesparken Borgbacken som drivs av Stiftelsen Barnens Dag hör till stadens betydelsefullaste turistattraktioner. Den ursprungliga trähusbebyggelsen med bottenvåning i tegel har s.g.s. helt ersatts av stora hus med hög markexploateringsgrad.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011