Alexandersteatern

Alexandersteatern (i äldre tider vanligen kallad Ryska teatern) i Hfrs uppfördes 1879 i hörnet av Bulevarden och Albertsgatan för att bereda stadens dåförtiden talrika ryskspråkiga publik möjlighet att uppleva teater på modersmålet. Den vackert utsirade empirebyggnaden ritades ursprungligen av överstelöjtnant Benard och ingenjörsöverste Koschperoff. Den ryske arkitekten Ieronim Osuchovskis interiör ombyggdes senare av Jac Ahrenberg.

Utländska teater- och operasällskap uppträdde dock oftare än teaterns ryska artister. Alexandersteatern hyrdes dessutom ofta ut för inhemska uppföranden; på dess scen uppträdde bl.a. Ida Aalberg som Minna Canths Sylvi. Helsingfors operasällskap hade en lång sejour 1888-89 med Emma Engdahl som stjärna och också Arppes teatersällskap spelade där.

1918 överläts Alexandersteatern av regeringen till Finska operan (Finlands nationalopera) och var operahus fram till 1993, då den nya operan vid Tölöviken togs i bruk. Alexandersteatern blev därefter en teater, som härbärgerade gästspel av olika teatrar och teatergrupper. Åren 2000-02 förlade Kansallisteatteri en del av sin verksamhet till Alexandersteatern, då de omfattande reparationerna av nationalteaterns stora scen gjorde det omöjligt att producera och spela föreställningar där. Alexandersteatern ägs av staten. Under 2010-12 är A. tillfällig scen för Svenska Teatern då dess teaterhus vid Skillnaden renoveras. (Suomen kansallisoopperan talo - Finlands nationalopera operahuset, 1979; L. Byckling, Arkadiasta Aleksanterin teatteriin, Helsingin venäläinen teatteri 1868-1918, 2006)


altea.jpg

Alexandersteatern är en tämligen anspråkslös rysk garnisonsteater som 1918-93 var hemvist för Finlands nationalopera. Foto: Sakari Niemi.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
autonoma tiden, teaterbyggnader, byggnader, operahus
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 31.01.2011
Uppdaterat 11.03.2016