Finlands nationalopera

Finlands nationalopera (Suomen kansallisooppera), Hfrs, Finlands enda fasta operascen, har till uppgift att upprätthålla en klassisk opera- och balettrepertoar samt producera nya finska operor. Finlands nationalopera återgår på den lyriska sektionen vid huvudstadens finska teater 1873-79 och upprättades som permanent institution 1911 (av Edvard Fazer och Aino Ackté); bar till 1914 namnet Inhemska operan, därefter till 1956 Finska operan. Den drevs från 1915 av ett aktiebolag, vilket 1956 omvandlades till en stiftelse, där förvaltningsrådets majoritet utses av undervisningsministeriet. Först gavs föreställningarna på Nationalteatern. 1918 flyttade operan in i Alexandersteatern. Orkester var Helsingfors stadsorkester fram till 1963, då en egen orkester grundades, numera den största orkestern i Finland (115 medlemmar 2003).

Operan arbetar numera i operabyggnaden vid Tölöviken, som byggdes efter en arkitekttävling 1975-77, ur vilken arkitekterna Eero Hyvämäki, Jukka Karhunen och Risto Parkkinen utgick som segrare. Deras ursprungliga förslag bearbetades i flera repriser och huset invigdes 1993. Den monumentala byggnadens kompakta yttre arkitektur, med spår av 1970-talets rationalism, kontrasterar kraftigt mot de luftiga och moderna interiörerna.

Tack vare det nya operahuset fick inte endast Finlands operakonst, som hade upplevt ett konstnärligt uppsving sedan 1970-talet, utan även balettkonsten (Finlands nationalbalett) en i alla avseenden modern scen med 1 350 åskådarplatser och med tillräckliga resurser också för de största verken av Wagner, Strauss o.a. Kammaroperor ges även i den mindre Almisalen. Ensemblen framträder också med oratorie- o.a. konserter. Finlands nationalopera har framgångsrikt gästspelat på många håll i Europa samt i USA med verk av bl.a. Kokkonen, Sallinen och Bergman. Operachefer har varit Edvard Fazer 1911-38, Aino Ackté 1938-39, Oiva Soini 1939-52, Sulo Räikkönen 1952-55, Jouko Tolonen 1956-60, Alfons Almi 1960-71, Ulf Söderblom t.f. 1972, Kai Kauhanen 1972-73, Leif Segerstam 1973-74, Juhani Raiskinen 1974-84, Ilkka Kuusisto 1984-92, Walton Grönroos 1992-96, Ulf Söderblom t.f. 1996, Juhani Raiskinen 1997-2001, Erkki Korhonen 2001-2007 och Päivi Kärkkäinen 2007 -. Chefdirigenter har varit Oskar Merikanto 1911-22, Franz Mikorey 1922-24, Leo Funtek 1925-59, Jussi Jalas 1958-73, Ulf Söderblom 1973 -93, Miguel Gómez-Martínez 1993-96, Okko Kamu 1996-2000, Muhai Tang 2003-06 och Mikko Franck 2006-. Se även opera. (H.-I. Lampila, Suomalainen ooppera, 1997; P. Savolainen, Ooppera suomalaisen kulttuuri-identiteetin rakentajana, 1999)
s23.jpg

Finlands nationalopera. Operans huvudsalong anses vara ett mästerverk, där både högklassig arkitektur, storslagenhet och intimitet samsas med modern teknik och en i det närmaste perfekt akustik. Foto: Finlands nationaloperas arkiv, V. Niemelä.

FinlandsNationalopera

Matti Salminen som Rasputin i Einojuhani Rautavaaras opera med samma namn. Lilli Paasikivi som hans motspelerska. Foto: Finlands nationaloperas arkiv, S. Viika.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
operahus
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 05.06.2023