Antskog

Antskog, fi. Anskuu, bruksort i n. Pojo, 120 inv. (2001). Ursprungligen fanns på platsen en masugn, gr. omkr. 1630 av Jakob Wolle som den andra i Finland men nedlagd p.g.a. tynande malmtillgångar sedan masugnen på Fiskars tagits i bruk 1649. Stångjärnssmedjan i A. fortsatte dock sin verksamhet till 1779, då den flyttades till Fiskars. Bruket har ägts av bl.a. bruksägardynastierna Thorwöste (1647-1731), Björkman (1788-1822) och von Julin (1822-84) samt av Fiskars Ab. Det ödelades under stora ofreden och igångsattes därefter på 1740-t. av John Montgomerie (A:s ägare 1731-52) som vallonsmedja (Finlands enda), i vilken användes svensk dannemoramalm. Bruket, som mot slutet av 1700-t. ombildades till en kopparhytta (nedlagd 1880), köptes 1822 av sedermera bergsrådet John v. Julin, som 1839 erhöll privilegium att vid A. fors anlägga en klädesfabrik. Denna innehades på arrende av flera olika fabrikanter till 1892, då den övertogs av A. klädesfabrik Ab, vars aktier från 1901 ägdes av ett konsortium i Åbo. Klädesfabriken nedlade driften vid den stora omorganiseringen av landets ylleindustri 1959 (hade då 220 anst.). Den fick 1960 en ny ägare, som inledde tillverkning av brandredskap i de inköpta fastigheterna. - I Antskogån byggdes 1824 Finlands äldsta bevarade sluss.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
bruk (industrier), masugnar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 30.09.2011
Uppdaterat 16.03.2016