Arbetarnas idrottsförbund i Finland

Arbetarnas idrottsförbund i Finland (!AIF, Suomen työväen urheiluliitto, !TUL), Hfrs, idrottscentralorganisation, gr. 1919 sedan Finlands gymnastik- och idrottsförbund (FGIF) uteslutit arbetaridrottsföreningarna efter kriget 1918. I slutet av 1950-t. splittrades !AIF p.g.a. de inre motsättningarna inom socialdemokratiska partiet, men återfick efter upplösningen av ett konkurrerande arbetaridrottsförbund 1979 flertalet av de föreningar som utträtt. Då den finländska idrottens organisationsstruktur omskapades 1993 övertog !AIF ansvaret för ungdomsidrott, konditionsidrott och utveckling av föreningsverksamheten, medan toppidrotten blev en angelägenhet för Finlands idrott och Finlands olympiska kommitté (Finlands olympiska förening). !AIF är en av landets största och aktivaste massorganisationer med 1 100 medlemsföreningar i 15 distrikt och drygt 284 660 medlemmar (2009). Till förbundet hör ytterligare 13 kollektivanslutna sammanslutningar, störst bland dem FFC. (S. Hentilä, Suomen työläisurheilun historia. Työväen urheiluliitto 1919-1979, 3 bd, 1982-87)
ArbetarnasIdrottsfoerbundIFinland

Arbetarnas idrottsförbund i Finland arrangerar av tradition vart tionde år en stor förbundsfest som samlar tiotusentals människor. På bilden processionen under förbundsfesten 1999 i Hfrs. Foto: Arbetarnas idrottsförbund i Finland rf.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
socialdemokrati, idrottsorganisationer, arbetaridrott
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 25.04.2012
Uppdaterat 16.03.2016