Finlands idrott

Finlands idrott (FI, Suomen liikunta ja urheilu, SLU), Hfrs, topporganisation för idrottsorganisationerna i Finland, gr. 1993. Organisationens bakgrund står att finna i det finskspråkiga Suomalainen voimistelu- ja urheiluliitto (Finlands gymnastik- och idrottsförbund), som grundades 1900, men av politiska skäl kunde verksamheten tas upp först 1906, och då som en officiellt erkänd tvåspråkig organisation med det svenska namnet Finlands gymnastik- och idrottsförbund. Organisationen ändrade sitt namn till Finlands riksidrottsförbund (FRIF) 1961. FRIF upplöstes 1993, varpå Finlands Idrott grundades. F. har som främsta uppgift att stödja den frivilliga idrottsföreningsverksamheten samt tävlings- och toppidrotten. F. hade 2009 totalt 132 medlemsorganisationer, med drygt 1,1 milj. medlemmar och är därmed en av landets största folkrörelser. Till de största medlemsorganisationerna hör Arbetarnas idrottsförbund och ett antal svenskspråkiga idrottsorganisationer (se Finlands svenska idrott%BLUE%%ENDCOLOR%%BLUE%%ENDCOLOR%) samt Finlands olympiska kommitté (se Finlands olympiska förening). (A. Halila/P. Sirmeikkö, SVUL 1900-60, 3 bd, 1960; Suomen urheilu: SVUL 1900-80, red. A.O. Arponen, 1981; K. Kulha, Urheilujärjestöjen kujanjuoksu : urheilun rakenneuudistus 1989-1993, 1995; J. Heikkala, Ajolähtö turvattomiin kotipesiin : liikunnan järjestökentän muutos 1990-luvun Suomessa, 1998)
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
idrottsorganisationer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 25.04.2012
Uppdaterat 05.06.2023