Arell, Berndt



Arell, Berndt Börje, (f. 26/12 1959 Ekenäs) direktör, fil.mag. A. var tillförordnad chef för Ekenäs museum 1981-84, amanuens vid Österbottens museum 1985-87, dess intendent 1987-89, därefter forskare vid Åbo Akademi 1988, 1989-90. Han var sedan amanuens vid Åbo konstmuseum 1990-91 samt dess direktör perioderna 1991-93, 1996-99. Däremellan hade A. varit tillförordnad chef och utställningschef för Nordiska konstcentret på Sveaborg 1993-96. Han var åren 1999-2001 chef för Nordiska akvarellmuseet i Skärhamn, Sverige, som han var med om att grundlägga. Sedan var han chef för Helsingfors stads konstmuseum 2001-06, för Statens museum för nutidskonst Kiasma 2007-09, varefter A. sistnämnda år på hösten valdes till direktör för Svenska kulturfonden som efterträdare till Krister Ståhlberg. A. hann dock vara på posten i drygt ett år, varefter han utsågs till ny direktör för Sveriges Nationalmuseum fr.o.m. 2012. Till hans efterträdare utsågs Leif Jakobsson.

A. har innehaft ett flertal förtroendeuppdrag inom konstvärlden, bl.a. som ordförande för värdskapet för Stiftelsen för Helsingfors konsthall 1996-99, viceordförande för Stiftelsen Pro Artibus sedan 2002, och medlem av direktionen för Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse sedan 2006. Han har publicerat ett flertal monografier inom finländsk konst, bl.a. Karl Hedman. Konstsamlare, konstpolitiker och donator (1988), Victor Westerholm (jämte A. Reitala) 1991, Helene Schjerfbeck och hennes gallerist (1993), Fridolf Tikanoja ja galleristi Gösta Stenman (2001) Nanny Still. In search of the goddess of liberty (2003), Bettine Rheims. Identtiteettipeli (2004) och Tom of Finland. Ennen näkemätöntä (jämte K. Mustola) (2006). Har verkat som konstkritiker i dagstidningarna Vasabladet (1985-87), Hufvudstadsbladet, (sedan 1998) och i tidskriften Taide (sedan 2002).


09_Arell01.jpg

Arell, Berndt. Han hade en omfattande erfarenhet inom konstvärlden vid tillrädet som chef för Museet för nutidskonst Kiasma 2007. Foto: Centralarkivet för bildkonst, P. Mykkänen.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 25.11.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 25.11.2011 av Import