Argillander, Abraham

Argillander, Abraham, ämbetsman, föregångsman inom dövundervisningen, hörselskadade.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
undervisning, döva, personer med hörselskada, personer (individer), referenser
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 10.12.2010 av Johan Lindberg
Uppdaterat 17.03.2016 av Import