Artillerimuseet

Artillerimuseet, Tavastehus, gr. 1977, åskådliggör det finländska artilleriets utveckling. Det var beläget i Niinisalo fram till 1995, då föremålsbeståndet flyttades till Tavastehus, där museet återinvigdes 1997 med utökade samlingar. Museet, som är beläget på det gamla kasernområdet invid Tavastehus slott, presenterar artilleriets historia i Finland från 1400-talet till modern tid. Den internationellt unika samlingen artilleripjäser består av ca 90 fältkanoner, granat- och minkastare samt mörsare från ett 10-tal länder, huvudsakligen från perioden 1870-1940. - Utöver detta museum finns ett luftvärnsmuseum (luftvärn) i Tusby.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
museer, artilleri
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 18.03.2016