Askola

Askola, kommun i Östra Nyland 15 km n. om Borgå, Södra Finlands region. Areal 212 km2, invånare 4 864 (2010).

Askola upptas av flacka lerslätter kring Borgå ås mell. lopp med skog, som bryter mot den öppna bygden. Bebyggelsen, bl.a. i kyrkbyn (1 040 inv. 2000) och i det snabbt expanderande Monby (Monninkylä, 1 220 inv.) invid gränsen till Borgå, följer huvudsakligen vattendragen. I kommunen finns en del livsmedels-, trä- och metallindustri m.m. Landets största kända stenåldersboplats, som representerar den s.k. Askolakulturen, sträcker sig ca 20 km längs Borgå å (delvis i Borgå). Ett antal jättegrytor, belägna vid Korttia by, fredades 1964 och har därefter iståndsatts genom rensning. (Den största, 10,3 m djup och 4,2 m bred, betecknas som en av världens största.) I kommunen har även påträffats en uranfyndighet.

Askola hör till de äldsta bebodda trakterna i Finland. Orten blev kapell under Borgå 1639 och bildade egen församling 1896; träkyrka från 1799 med en värdefull predikstol, tagen som krigsbyte i trettioåriga kriget. Författaren och finskhetskämpen J.V. Peltonen, känd under pseudonymen Johannes Linnankoski (namnet taget efter Linnankoski fors i Borgå å) har av hemkommunen hedrats med ett museum (invigt 1938) och en 1965 avtäckt staty. (Askolan historia, 2 bd, 1957-86)
Askola

Askola i Östra Nyland förknippas bl.a. med den kände finske författaren och journalisten Johannes Linnankoski. Karta: Geografiska institutionen vid Helsingfors universitet. Källa för areal- och befolkningsuppgifter: Kommunportalen/Statistikcentralen.

ASKOLA2.jpg

Bildkälla: Finl. kommunförbund.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
kommuner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 23.08.2011
Uppdaterat 18.03.2016