Bågaskär

Bågaskär, ö i Ingå yttre skärgård. En lotsuppassningsstuga uppfördes på B. 1857. Det togs sedan i besittning av de ryska marinmyndigheterna och tjänade under första världskriget som observationspunkt. Under andra världskriget, då B. var eldledningsplats för fästningen på Makilo, gick två tyska jagare på mina (12/12 1944) i Finska viken utanför B., varvid flera hundra man omkom (Fagerö). En sjöbevakningsstation inrättades på B. 1944 och en meteorologisk station 1955. Sjöbevakningsstationen indrogs 2006. Ön övertogs i stället av Finlands sjöräddningssällskap, som tecknade ett arrendekontrakt på 30 år. Denna centralorganisation för den frivilliga sjöräddningen placerade egna båtar och en del av sin utbildning på B., där sällskapets kurscentral med lokaliteter för bl.a. utbildning och inkvartering invigdes 2009.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
skärgårdar, plats
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 10.08.2009
Uppdaterat 02.06.2023