Birger jarl

Birger jarl (d. 1266), regent i Sverige. B. var den ledande mannen i Sverige under såväl sin svågers, konung Erik Erikssons, som sin äldste sons, Valdemars, regering. Ca 1239 (enl. en äldre teori 1249) företog han ett korståg till Tavastland, där han anlade ett fäste (förmodl. Haga borg i Janakkala) för att trygga den svenska missionen och kolonisationen i Finland (Erikskrönikan). Han nämns 1248 som rikets jarl, varefter han till sin död var dess verkliga styresman. B. vann kyrkans stöd genom att medverka till en del reformer, utvecklade en omfattande lagstiftande verksamhet, påbjöd de s.k. fridslagarna och gav dotter arvsrätt, halv part mot broder. Se även korståg. (Kring korstågen till Finland, 1968)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
medeltiden, korstågstiden, regenter, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 08.04.2016 av Import