birkarlar

birkarlar, lappfarare och köpmän, bosatta vid Bottniska viken och till slut i kusttrakterna av Kemi, i Torneå, Luleå och Piteå socknar. B. hade tydligen redan på 1200-t. fått ensamrätt av den svenska regeringen att beskatta lapparna. En livlig diskussion har förts om deras ursprung och nationalitet. Av allt att döma har deras namn samband både med fornstaden Birka och med Birkala socken i Satakunta/Tavastland. Deras verksamhet förefaller att ha fortsatt de gamla kvänernas färder i n. Gustav Vasa fråntog dem på 1550-t. deras beskattningsuppdrag. (Kulturhist. lexikon f. nordisk medeltid I, art. Birkarl m.fl.; B. Steckzén, B. och lappar, 1964)


birkarlar_olausmagnus.jpg

birkarlar. Birkarlahandel enligt Olaus Magnus. Lapplandsfärderna och beskattningsprivilegierna koncentrerades småningom till vissa släkter som därigenom samlade stora förmögenheter. Foto: Finlands nationalbibliotek.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
handelsmän, medeltiden, beskattning, samer, kväner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 08.04.2016