Bladh, Peter Johan

Bladh, Peter Johan (f. 3/12 1746 Vasa, d. 1/3 1816 Närpes), affärsman och ekonomisk skriftställare m.m., son till vasaköpmannen Johan B. (1719-83), känd som Kaskö stads grundare, som på 1740-t. inflyttade från Sverige. B. erhöll en gedigen utbildning och studerade i Åbo och Uppsala samt tog som 20-åring anställning vid svenska Ostindiska kompaniet, där han stannade i 18 år och avancerade till första superkargör, längsta tiden bosatt i Kanton, Kina. När han sedan återvände till hemlandet medförde han ett betydande sparkapital, som bl.a. användes till att göra den ärvda gården Benvik nära Kaskö till en mönstergård. B. idkade tjär- och trävaruexport på egna kölar från Kaskö och var verksam på många andra av samhällslivets områden; bl.a. blev han genom sina banbrytande insatser för boskapsförädlingen känd som "den finländska kreatursavelns fader". Han representerade hemstaden vid riksdagarna 1786, 1789, 1792 och 1800 i Stockholm samt var dess representant även vid Borgå lantdag, där han var en synnerligen verksam medlem av ekonomiutskottet. B. förföljdes dock av otur i sin affärsverksamhet, som i synnerhet genom Napoleonkrigen led svårt avbräck; 1807 förlorade han sitt sista fartyg, och följande år brändes Benvik av ryssarna, vilka med orätt misstänkte honom för anstiftan av väpnat motstånd. B. och hans yngste son (som 1849 utgav skildringen Minnen från finska kriget åren 1808-09) fördes fångna till Åbo, där de dock återfick friheten.

Som skriftställare och ekonomisk tänkare var B. inne på samma linjer som Anders Chydenius, Adam Smith o.a. förespråkare för frihandeln. Han skrev även i naturvetenskapliga ämnen och invaldes 1779 i Svenska Vetenskapsakademien. - En minnessten med B:s porträtt i relief (G. Elfgren) restes 1974 i Närpes. (A.R. Cederberg, Kahdeksannentoista vuosisadan miehiä, 1924)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, ekonomi, affärsmän, handelsflotta, personer (individer), företagsgrundare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 26.10.2010
Uppdaterat 27.05.2016