Böle

Böle, fi. Pasila, distrikt i mellersta stordistriktet i Hfrs, beläget vid skärningspunkten mellan stambanan och kustbanan kring Fredriksbergs station, som togs i bruk 1891. Det nuv. B. (8 276 inv. 2008) gestaltades redan i Eliel Saarinens stadsplaneförslag för Storhelsingfors av år 1918. Östra B. ö. om bangården (Itä-Pasila, 3 833 inv. 2008) byggdes i början av 1970-t. enligt principen att skilja lätt trafik och motortrafik från varandra. Bostadshusen uppfördes som krans runt en kärna av massiva kontorsbyggnader.

Åren 1895-1905 uppstod v. om järnvägen på B. hemmans mark (i stadens besittning 1908) en trähusbebyggd arbetarförstad, som erhöll byggnadsordning 1910 och införlivades med staden 1912. Under de följande decennierna framfördes många förslag till hur området skulle användas. Medan planeringen pågick fick byggnaderna förfalla, och på 1970-t. revs praktiskt taget hela den gamla trähusbebyggelsen. Några trähus och den gamla brandstationen i tegel bevarades vid Hertabacken. Bostadshusen som på 1980-t. byggdes i Västra B. (Länsi-Pasila, 4 308 inv. 2008) v. om järnvägen blev mindre och mera varierande än i Östra B. På bangården (som nedläggs då Nordsjö nya hamn tas i bruk) mellan Östra och Västra B. planeras Mellersta B., som skall bli ett affärs-, kontors-, administrations- och bostadsområde.

Med sina 27 000 arbetsplatser har B. fungerat som avlastningscentrum för city. I B. finns bl.a. stadens huvudbibliotek (K. Leppänen, 1986), Rättshuset (S. Järvinen/I. Valjakka, 1984), Tidningshuset (Valjakka 1987), Mässcentret (Finlands mässa, I. Parviainen 1975), Rundradions Stora smedjan (I. Valjakka 1993) och MTV:s studiobyggnader (1966, 1974) samt Hartwall-Arenan (J. Kontio/ S. Kilpiä/ P. Valjento, 1997), som är landets förnämsta ishockeyarena och underhållningscentrum.(Pasila - Helsingin uusi keskus, 1998)

Boele

Böle. Utsikt från Västra Böle mot den kompakta bebyggelsen i Östra Böle. I förgrunden bron över bangården. Foto: Schildts bildarkiv, K. Nyström.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, befolkning, bebyggelse, områden, stadsdelar, förorter, bebyggelsehistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011