Boken om vårt land

Boken om vårt land, läsebok skriven av Z. Topelius, utkom 1875 på svenska och följande år på finska under titeln Maamme kirja (övers. Joh. Bäckvall). Topelius utövade genom detta arbete, som användes i landets skolor fram till 1940-t., ett stort inflytande på Finlands folk. I enlighet med författarens önskan reviderades den ursprungliga texten senare ett flertal gånger med bevarande av hans syntes av land och folk (för första gången) och hans uppfattning om nationalitets- och språkfrågan; för förändringar i den svenska språkdräkten stod bl.a. K.J. Hagfors (1903 o. 1905), medan ändringar i den finska företogs bl.a. av Paavo Cajander och Otto Manninen.

B. blev en framgång även som förlagsartikel; den utkom i 20 svenska upplagor fram till 1942. Faksimiltryck av den 19:e svenska upplagan publicerades 1979, 1980, 1992 och 1998. På finska utkom verket i 61 upplagor fram till 1983; nytryck av 58:e uppl. 1998. Den sammanlagda försäljningen kan uppskattas till ca 1,5 milj. exemplar.


Boken_om_vart_land3.jpg

Boken om vårt land. Till hundraårsminnet av Z. Topelius bortgång utgav Schildts förlag 1998 ett faksimiltryck av verket, som baserade sig på 1937 års upplaga. Bild: Schildts bildarkiv.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, språkfrågan, läseböcker, förlagsverksamhet, Finlandsbilden, nationalitetsideen
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 26.09.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 15.04.2016 av Import