Bonsdorff, Gabriel

Bonsdorff, Gabriel (f. 6/10 1762 Borgå, d. 22/11 1831 Åbo), läkare, med.dr 1785 (Uppsala). Bonsdorff utnämndes 1786 till professor i naturalhistoria och veterinärvetenskap vid Åbo akademi, men överflyttades 1789 till medicinska fakulteten, där han handhade professuren i anatomi och fysiologi till 1823. Han var ordförande i Collegium medicum (landets högsta medicinalmyndighet) 1815-25. Bonsdorff tog även verksam del i det ekonomiska livet och verkade bl.a. som arkitekt. Han donerade en stor naturaliesamling till akademin (förstörd vid branden 1827). Ägde Brinkhalls gård utanför Åbo. B. blev Finlands förste arkiater (1817) och adlades 1819 (von Bonsdorff).

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, läkare, personer (individer), Brinkhall
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 22.04.2016