Borgnäs

Borgnäs, fi. Pornainen, kommun i landskapet Östra Nyland 24 km n.v. om Borgå. Areal 147 km2, invånare 5 122 (2011).

Borgnäs upptas till stor del av slätter kring Svartsån, där böljande odlingsmarker växlar med skogsklädda morän- och bergshöjder. Bebyggelsen följer huvudsakligen ådalen; störst bland byarna är här kyrkbyn (1 700 inv. 2000). Den sydligaste byn Lövkoski (Laukkoski) har om somrarna härbärgerat många kända konstnärer och författare, bland dem Mika Waltari, som skrev huvuddelen av sin produktion på sin villa i byn. Borgnäs anslöts redan under medeltiden till Borgå socken, blev kapell (Borgå näs) 1729 och bildade egen församling 1896; stenkyrka, uppförd 1924 (I. Launis). Borgnäs kommun tillkom 1869.


PORNAI1.jpg

Borgnäs. Huvudstadens närhet har gjort kommunen till en inflyttningsort. Karta: Geografiska institutionen vid Helsingfors universitet. Källa för areal- och befolkningsuppgifter: Statistikcentralen.

PORNAINE.jpg

Bildkälla: Finl. kommunförbund.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, författare, bebyggelse, personer (individer), ytformer, kommuner (offentligrättsliga samfund)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 09.05.2012
Uppdaterat 19.04.2016