Bremer, Robert

Bremer, Robert (född 9/5 1777 Bjärnå, död där 14/5 1844), bruksägare. B. övertog efter sin fars död Tykö bruk i Bjärnå, där han införde flera förbättringar och bl.a. anlade en malmprovningsanstalt. Han var ytterst driftig och intresserad av bergsbrukets utveckling (började 1820 bryta järnmalm i Kisko), men ägnade sig också åt en mängd meteorologiska, astronomiska och naturfilosofiska fantasterier; bl.a. försökte han konstruera ett perpetuum mobile och förutspådde en väldig syndaflod vid jordens övergång till "den stora gasperioden" 1826, varför han lät bygga sig en ark på Tykö. Brukskyrkan där är uppförd enligt hans ritningar.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, personer (individer), bruk (industrier)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 17.11.2010
Uppdaterat 22.04.2016