Brottspåföljdsverket

Brottspåföljdsverket, Hfrs, tidigare ämbetsverk som inrättades 2001 som ett resultat av den då genomförda kriminalpolitiska organisationsreformen, som grundade sig på lagen om förvaltning av straffverkställighet av detta år. I samband med reformen lades justitieministeriets fångvårdsavdelning ned och en kriminalpolitisk avdelning som koncentrerade sig på strategisk ledning av förvaltningsområdet inrättades. Verkställigheten av fängelsestraff och samhällspåföljder överfördes till ett nytt centralt ämbetsverk, Brottspåföljdsverket. Till Brottspåföljdsverkets uppgifter hörde att svara för ledningen av kriminal- och fångvårdens verksamhet samt för gemensamma administrativa uppgifter och stöduppgifter på verksamhetsområdet. Under Brottspåföljdsverket lydde straffverkställighetsmyndigheterna Kriminalvårdsväsendet och Fångvårdsväsendet. Brottspåföljdsverket och de underlydande myndigheterna Kriminalvårdsväsendet och Fångvårdsvädendet sammanslogs vid ingången av 2010 till en ny myndighet, Brottspåföljdsmyndigheten. Denna sorterar under justitieministeriet och skall bl.a. leda och utveckla verkställigheten av straff i enlighet med mål som överenskommits med ministeriet.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
statliga ämbetsverk, statliga inrättningar, brottspåföljdsbranschen
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 09.05.2016