kriminalvårdsväsendet

kriminalvårdsväsendet, Hfrs, inrättades 2001 i samband med reformen av straffverkställighet. Kriminalvårdsväsendet, sorterade under Brottspåföljdsverket och därmed justitieministeriet, svarade för verkställigheten av samhällspåföljder, d.v.s. samhällstjänst, ungdomsstraff, övervakning av villkorligt frigivna personer och övervakning av villkorligt dömda unga lagöverträdare. Kriminalvårdsväsendet sammanslogs vid ingången av 2010 med Fångvårdsväsendet och Brottspåföljdsverket till en ny myndighet, Brottspåföljdsmyndigheten.

I Kriminalvårdsväsendet ingick centralförvaltningen vid Brottspåföljdsverket, 20 distriktsbyråer, 10 lokalbyråer, 4 mindre byråer och lägerbasen Sopentupa, som administrativt lydde under distriktsbyrån i Kajana.

Kriminalvårdsväsendets rötter går tillbaka till 1870, då Fängelseföreningen i Finland, som var inriktad på hjälpverksamhet, grundades. Föreningen bytte 1966 namn till Kriminalvård rf. och hette under tidsperioden 1975-2001 Kriminalvårdsföreningen. Till dess uppgifter hörde bl.a. verkställighet av samhällspåföljder, boendeservice såsom upprätthållande av härbärgen och stödbostäder samt sysselsättningsverksamhet. (J. Huhtala, Kriminaalihuoltotyön vaiheita 1870-1975, 1984; V. Karsikas, Kriminaalihuoltotyö Suomessa, 1989)
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
kriminalvård, Brottspåföljdsmyndigheten
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 16.06.2023