calmettevaccination

calmettevaccination, förebyggande vaccination mot tuberkulos, detsamma som BCG-vaccination. Man injicerar levande men försvagade bovina mykobakterier, BCG, Bacille Calmette-Guérin (efter upphovsmännen Albert Calmette och Camille Guérin). Vaccinationen ger ett visst, men inte fullständigt, skydd mot tuberkulos. I hela världen har över 3 miljarder människor blivit calmettevaccinerade. I Finland infördes vaccinering av alla nyfödda barn 1941. Finländarna hör till världens mest BCG-vaccinerade folk, alla nyfödda calmettevaccineras fortfarande, men förstärkningsvaccination av skolelever avslutades 1990. Man har övervägt att upphöra med rutinmässig c. av nyfödda, eftersom tuberkulos hos barn knappast förekommer längre. Vaccinationskomplikationer är sällsynta, men enstaka fall av BCG-osteomyelit har beskrivits. Efter en c., liksom efter smitta med tuberkulosbaciller, uppkommer en känslighet mot tuberkulin, vilket kan iakttas i form av en positiv hudreaktion på tuberkulinprov. Numera används BCG också som ett lokalt verksamt medel mot tumörer i urinblåsan. Se även tuberkulos (Tom Pettersson)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 03.03.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 03.03.2011 av Import