Chiewitz, Georg Theodor

Chiewitz, Georg Theodor Policron (född 5/10 1815 Stockholm, död 28/12 1862 Åbo), arkitekt. Ciewitz verkade ursprungligen i Sverige, men nödgades 1850 av ekonomiska orsaker flytta över till Finland. Hans verksamhet här innebar en förnyelse inte minst av bostads-, villa- och industriarkitekturen. Chiewitz blev 1852 länsarkitekt i Åbo och Björneborgs län och 1860 stadsarkitekt i Åbo, där Ciewitz byrå blev en viktig härd för arkitektutbildningen. Hans mest betydande arbete är Riddarhuset i Hfrs (1859-61); f.ö. märks kyrkorna i Nystad (1858-63) och Lovisa (1859-65). Även Svenska teatern i Hfrs, ombyggd efter en brand några år efter invigningen 1860, var ursprungligen ett verk av Chiewitz. (I.A. Hagström, G.T.P. C.: tiden till 1850, 1987)ChiewitzGeorgTheodor

Chiewitz, G. T. Lovisa kyrka vid stadens västra infart uppfördes enligt C:s ritningar i gotisk stil. I Lovisa ritade han även rådhuset (färdigbyggt 1862). Foto: Sakari Niemi.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
arkitekter, personer (individer), autonoma system, nygotik
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 13.05.2016 av Import