Creutz, Ernst Johan

Creutz, Ernst Johan d.y. (f. 12/2 1675 Åbo, d. 3/4 1742 Södermanland), ämbetsman, son till Ernst Johan Creutz d.ä. Han var en av tidens förnämsta stormän, upphöjd till riksråd 1727. Creutz blev 1721 landshövding i Östergötland och 1735 kansler för Åbo akademi. Han deltog i utformandet av den nya författningen vid riksdagarna 1719 och 1721 samt var i början av frihetstiden adelns och ridderskapets talman. Creutz anslöt sig till Arvid Horns parti, och utsattes därför senare för förföljelse av de segrande hattarna, som berövade honom alla ämbeten sedan de kommit till makten 1739. Han introducerade docentinstitutionen vid Åbo akademi, som därmed var det första universitetet i riket som fick en sådan.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import