Cygnaei galleri

Cygnaei galleri, konstmuseum i en villa (arkitekt J.F.W. Mieritz, 1869-70) i Brunnsparken i Hfrs, som 1872 genom testamente donerades till "Finlands folk" av estetikprofessorn Fredrik Cygnaeus. Museet, som är statsägt och tillhör Museiverkets museer, öppnades för allmänheten 1882. Galleriets samlingar omfattar huvudsakligen inhemsk konst från dess skapares och hans konstnärsvänners samtid. Representerade är bl.a. Edelfelt, bröderna v. Wright, Fanny Churberg och Helene Schjerfbeck samt en rad andra kända 1800-talsmålare. I C. kan även beskådas ett antal verk av mindre kända kontinentala konstnärer (inköpta av Cygnaeus på hans resor) och en skulpturkollektion. I museet ordnas mindre specialutställningar och därtill bl.a. konserter.


Cygneigalleri.jpg

Cygnaei galleri. Professor Fredrik Cygnaeus lät bygga sin villa i Brunnsparken 1869-70. Foto: Schildts bildarkiv, K. Wikström.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
konstmuseer, konst (verksamhetssfär), utställningar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 01.04.2011
Uppdaterat 01.04.2011