Cygnaeus, Fredrik

Cygnaeus, Fredrik (f. 1/4 1807 Tavastehus, d. 7/2 1881 Hfrs), skald, estetiker och historiker. Som samtida till Runeberg, Topelius, Snellman och Lönnrot var C. en verksam medlem av Lördagssällskapet. Han blev 1823 student i Åbo, 1832 fil.kand., verkade 1832-37 som lärare vid kadettskolan i Fredrikshamn och därefter vid olika skolor i Hfrs samt var slutligen 1854-67 professor i estetik och modern litteratur. C. var mycket produktiv som författare men skrev en föga inspirerande idépoesi; större betydelse hade hans i många avseenden banbrytande verksamhet för utvecklandet av en inhemsk estetisk kultur. Han gjorde sig ett namn som Finlands första egentliga kritiker och var den som snabbast fattade det epokgörande i Runebergs demokratiska realism. Hans historiska författarskap omfattar bl.a. skisser till ett planerat större arbete om de nordeuropeiska folkens historia och en monografi över J.Z. Duncker (1858). C. var även en lysande talare; sitt kanske mest berömda tal höll han vid Florafesten i maj 1848. C. arbetade energiskt för den finska kulturens främjande, men var samtidigt en av de första som tog sig an den svenska allmogens sak genom att planera och igångsätta folktidningen Folkwännen (1861). Sin konstsamling och sin villa i Brunnsparken donerade han testamentariskt till staten (Cygnaei galleri). C:s samlade arbeten utgavs 1881-92 i tio band av E. Nervander, som i ett elfte band tillfogade en biografi, Minne af Fredrik C. (A. Takolander, F. C. som pedagog, 1910; V. Tarkiainen, F. C. runoilijana 1911; R. Forsman, F. C., 2 bd, 1923-25)

CygnaeusFredrik

Cygnaeus, Fredrik var från och med 1830-t. den mest synliga företrädaren för romantikens idealism och en romantisk estetik. Foto: Museiverket.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import