Degerby

Degerby. 1. F.d. kommun i Västnyland, upprättad 1867, belägen ca 40 km v. om Hfrs. Största delen av D., som 1944 hade en areal på 87,9 km² och 1 424 inv., kom att ingå i Porkalaområdet som detta år utarrenderades till Sovjetunionen, medan återstoden, 13,4 km², överfördes till Ingå kommun. Sedan Porkala återbördats till Finland anslöts hela D. till Ingå 1957. D. kyrka invigdes 1932 (B. Liljequist). Ett museum, D.-Igor, som belyser den sovjetiska marinbasens historia, invigdes 1997. (D. 1944-1956-1996, 1996)

2. Samhälle med ca 160 inv. (2000) på västsidan av den stora ön Granbodalandet i Föglö, Åland. Byn, som är kommunens centralort, är belägen vid farleden Åbo-Stockholm och har färjförbindelse med Lumparland. Lots- och tullstationen i D. (inrättad 1819) flyttades på 1960-t. till Långnäs på Fasta Åland. Byn har tät och stadsliknande bebyggelse. En fiskindustri är inrymd i ett gammalt båtvarv.

3. Det forna namnet på Lovisa stad; betecknade ursprungligen ett större rusthåll, vars manbyggnad bevarats av sammanslutningen Degerby gille, gr. 1930.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
kommuner, plats
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 14.03.2011
Uppdaterat 01.06.2023