Ekelund, Hilding

Ekelund, Georg Hilding (f. 18/11 1893 Kangasniemi, d. 30/1 1984 Hfrs), arkitekt, bror till Ragnar Ekelund. Han verkade 1927-41 som lektor i arkitektur vid Tekniska högskolan, var 1941-49 stadsarkitekt i Hfrs och 1950-60 professor i bostadsbyggnad vid Tekniska högskolan; grundade 1926 egen arkitektbyrå i huvudstaden. Ekelund gjorde en insats särskilt som bostadsarkitekt; den av honom (jte M. Välikangas) utformade Olympiabyn (1940-52) är ett av stadens första moderna bostadsområden med enhetlig punkt- och lamellhusbebyggelse. Han ritade bostadshus för Helsingfors stads bostadsproduktionskommitté (ca 500 bostäder, bl.a. Åggelby radhusområde 1949-56) och Helsingfors svenska bostadsstiftelse (ca 1 500 bostäder 1957-73) samt utförde ritningar till bl.a. konsthallen (jte J. Eklund, 1928), Tölö kyrka (1929), velodromen (1940) och roddstadion (1940), Sturegatans yrkesskolor (1950-57) m.m. Utanför huvudstaden arbetade Ekelund bl.a. i Karis. Han projekterade även Finlands ambassadbyggnad i Moskva (1938). (H. E. 1893-1984: arkkitehti-arkitekt, 1997)
 
EkelundHilding

Ekelund, Hilding. Tölö kyrka i Helsingfors stod färdig 1930. Stilmässigt representerar den 1920-talets klassicism, som utgjorde ett förstadium till funktionalismen. Foto: Sakari Niemi.
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
arkitekter, finlandssvenskar, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 13.03.2012
Uppdaterat 08.06.2023