Ekelund, Ragnar

Ekelund, Karl Selim Ragnar (f. 18/12 1892 Kangasniemi, d. 8/6 1960 Hfrs), målare, tecknare, författare, far till Arvid Ekelund. Han studerade 1911-14 vid Finska konstföreningens ritskola och debuterade 1913. Ekelund gjorde studieresor bl.a. till S:t Petersburg 1912 och Danmark 1914. Han tillhörde "Rydengs koloni" i Helsingör tillsammans med bl.a. William Lönnberg och Juho Mäkelä. Ekelund målade sina flesta arbeten på födelseorten Kangasniemi. Hans första längre utlandsresa gick till Frankrike 1920 och den följande till Bayern 1922. Därefter företog Ekelund en rad resor till Frankrike och bl.a. Estland (Tallinn 1936-38 och Narva 1939).

Ekelund blev känd för sina arkitektoniskt uppbyggda stadslandskap, av vilka de tidigaste är hämtade från Helsingfors. Han ställde ut med Septemgruppen (1915), där några medlemmar, bland dem Ekelund, senare återfanns i Novembergruppen som grundades i november 1917. I början av 1910-talet stiftade Ekelund bekantskap med Munchs och Kandinskys måleri och tog tydliga intryck av den senare. Kring 1920 övergick Ekelund till helt figurlösa landskap i geometriska former och blev denna stil trogen ända till slutet av sitt liv. 1920-talets landskap är ofta hämtade från Sydtyskland och Frankrike, senare kommer även italienska och spanska motiv med i bilden, vid sidan av stadsvyer från Estland och Sverige (slutet av 1940-talet) och finländska utsikter från Borgå, Sveaborg och sommarstället på Korsön i Borgå skärgård där hans hustru Karin Allardt Ekelund ibland fick sitta modell. Efter resor till Spanien på 1950-t. utgav Karin A-E. boken I Spanien (1962) med tecknade illustrationer av E. som bevisar hans mästerliga teckningskonst. Han tillhörde den 1956 grundade Prismagruppen och målade figurativt ända till sin död.

E. publicerade mellan åren 1914-1942 nio diktsamlingar och verkade som översättare, språkgranskare och kritiker. Sina dikter skrev E. gärna på elegiska versmått, pendlande mellan ljusa visioner och grå pessimism. Bland hans arbeten märks Disticha och Visioner, båda utgivna 1918, samt den efter femton års tystnad utgivna Ljust i mörkt (1941), där han framträder som reflexionslyriker under intryck av det som sker i tiden. Han tillämpade också en form som i sin knapphet erinrar om hans av kubismen påverkade målarstil. - En minnesutställning över E. ordnades i Helsingfors konsthall 1962 och en annan större utställning 1981 i Amos Andersons konstmuseum. (L. Bäcksbacka, R. E.- en studie över stilutvecklingen i hans måleri 1913-20, 1961, A. Ekelund, Min far R. E., 1997) (Bengt von Bonsdorff)


EkelundR.jpg

Ragnar Ekelund studerade 1911-1914 vid Finska konstföreningens ritskola och debuterade 1913. Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, målare (konstnärer), personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.04.2011
Uppdaterat 21.04.2011