Erikson, Gustaf

Erikson, Gustaf Adolf Mauritz (f. 24/10 1872 Lemland, d. 15/8 1947 Mariehamn), skeppsredare, sjöfartsråd 1931. Erikson, som på sin tid var Finlands och världens största enskilda skeppsredare, avlade sjökaptensexamen 1900 och startade 1913 efter tjänstgöring som befälhavare på olika fartyg egen rederirörelse i Mariehamn. Hans segelflotta var under segelsjöfartens sista period mellan de två världskrigen störst i världen; den omfattade ännu i början av 1930-talet 28 fartyg på sammanlagt 75 200 dwt, bland dem de flesta stora djupsjöseglarna - ryktbarast var den 1902 byggda fyrmastade stålbarken Herzogin Cecilie, som i själva verket var ett av världens mest kända segelfartyg. Antalet fartyg minskade sedermera till ett tiotal, vartill flottan under andra världskriget led ytterligare förluster genom förlisningar och beslag. Erikson, som efter 1937 övergick till ångare och motorfartyg, var även den störste aktieägaren i Ålands aktiebank och från 1931 innehavare av Nystads varv. Totalt förvärvade han ett 60-tal enheter. Av den stolta segelflottan återstod 1954 endast museifartyget Pommern i Mariehamn. - Sonen, sjöfartsrådet (1969) Edgar Erikson (1915-86) fortsatte faderns rörelse som chef för rederiaktiebolaget Gustaf Erikson, som efter hans död undergick en omfattande omstrukturering. Den del av rederiet som stannade i arvingarnas ägo leds av Gun Erikson-Hjerling (f. 1946). Torrlastflottan övertogs 1990 av Birka Line. (G. Kåhre, Under Gustaf Eriksons flagg, 1948; G. Kåhre/B. Greenhill, The last tall ships, 1979; E. Koivistoinen, G. E. 1982)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finlandssvenskar, biografier, skeppsredare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 02.06.2023