Fänrik Ståls sägner

Fänrik Ståls sägner, episk diktcykel av J.L. Runeberg i två samlingar (utgivna 1848 och 1860) med motiv från 1808-09 års krig (finska kriget). Trots att sägnerna för författaren själv i första hand framstod som dikter, kom de av eftervärlden att betraktas som historiska dokument och frammanade i Finland (och Sverige) en glödande patriotism som kom till synes bl.a. under andra världskriget, då åtskilliga finländska soldater bar dikterna i sin ränsel. Fänrik Ståls sägner utgjorde därtill i decennier obligatorisk läsning för skolbarn. De mest kända illustrationerna skapades kring sekelskiftet 1900 av Albert Edelfelt. Ett sekel senare, 2003, publicerades en finsk upplaga (Vänrikki Stoolin tarinat) med illustrationer av den svenske konstnären Ernst Billgren, vars bilder återger en rad originella metaforer kring Runebergs epos. (E. Hornborg, F. och verkligheten, 1954; J. Wrede, Fänrikarnas födelse, 1981)


VonDobelnAE.jpg

Fänriks Ståls sägner. von Döbeln rider framför sin skara. Teckning av Albert Edelfelt. Schildts bildarkiv.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
litteratur
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 10.05.2012
Uppdaterat 06.06.2023