Falkman, Severin

Falkman, Severin Gabriel (född 25/4 1831 Stockholm, död 9/7 1889 Helsingfors), målare. Falkmans föräldrar flyttade i början av 1840-talet till Hfrs, där Falkman avlade sin studentexamen 1850. Han hade tagit lektioner i teckning redan i Stockholm och hörde därefter till de första eleverna vid Finska konstföreningens ritskola. Åren 1857-64 studerade han i Paris som elev till Thomas Couture, men gjorde uppehåll i hemlandet 1861-62. Senare vistades Falkman i Rom 1864-70. På 1850-talet ägnade sig Falkman en kortare period åt skulptur under C.E. Sjöstrands ledning och gjorde 1857 med sin lärare en resa till Södra Karelen och Savolax. I Paris kopierade Falkman gamla mästare i Louvren; litet är bevarat från den tiden. Han hörde till de tidigaste finländska historiemålarna, hans Il Decamerone, målad i Rom 1870, hör till de främsta i sitt slag vid denna tidpunkt. Teatern och gamla dräkter intresserade honom i hög grad och han fick senare bl.a. i uppdrag att måla plafonderna för Alexandersteatern och lunetterna i Universitetsbiblioteket i Hfrs. I slutet av 1870-talet fick Falkman upp ögonen för Kalevalamotiven och gjorde en tecknarresa till Karelen 1885. Bildverket I östra Finland, som han gav ut med ett femtiotal illustrationer, fick stor betydelse för karelianismen. Historiemåleriet upptog slutet av Falkmans liv; hans huvudarbete blev motivet med Karl Knutsson Bonde tågande ut ur Viborgs slott på väg till kungavalet i Stockholm 1448. Målningen ägs av Ateneum och finns deponerad i presidentens slott. Falkmans dröm om att bli en riktigt stor konstnär förverkligades aldrig, men han har länge varit alltför underskattad. (E. Nervander, Ett konstnärslif, 1902; Jac. Ahrenberg, Människor som jag känt 2, 1907; Finländska gestalter IX, 1971; Ars-Suomen taide 3, 1989; Konsten i Finland, 2:a uppl., 1998) (Bengt von Bonsdorff)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
målare (konstnärer), skulptörer, personer (individer), karelianism
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 12.05.2016 av Import